ทะยาน : เวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2

ทะยาน : เวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2

เชิญร่วมกิจกรรม...
ทะยาน : เวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2
ตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
เวลา 11.00 – 14.30 น.
ณ Siam Discovery ชั้น 4 โซน Living Room
.
กิจกรรม Youth Talk
สิทธิเยาวชนกับการแสดงออก
โดย รังสิมันต์ โรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
สิทธิเยาวชนกับการเข้าถึงโอกาส
โดย นลธวัช มะชัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สิทธิเยาวชนภายใต้ความเป็นนักเรียน
โดย วริษา สุขกำเนิด ...

Show the whole text

41 attendees (None invited)