MİTA 2018 | Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu II

MİTA 2018 | Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu II

M İ T A 2 0 1 8 | Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II
MİMARİ TASARIM ARAŞTIRMALARI VE KENTLERİN GELECEĞİ

Detaylı Bilgi İçin:
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarli...

Ö N E M L İ T A R İ H L E R
Birinci Duyuru: 5 Nisan 2017
İkinci Duyuru: 5 Mayıs 2017
Özet (400-500 sözcük): 30 Haziran 2017
Özet Değerlendirme Sonuç Bildirimi: 17 Temmuz 2017
Konferans Katılım Erken Ödeme: 14 Ağustos 2017
Atölye Yapmak Üzere Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2017
Tam Metin ...

Show the whole text

86 attendees (None invited)

Venue

Özyeğin Üniversitesi
Nişantepe Mahallesi Orman Sokak No:1