Szkolenie Diagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania

Szkolenie Diagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania

Szkolenie : Diagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania u dzieci do 12 roku życia

Dwudniowe szkolenie przeznaczone dla pedagogów, psychologów i logopedów poprowadzą:
prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, dr Katarzyna Wiejak

Program szkolenia:
1. Zaburzenie uczenia się czytania i pisania - zakres pojęcia wg DSM-5, objawy.
2. Przegląd metod do diagnozy zaburzenia uczenia się czytania i pisania
Ocena ryzyka zaburzeń czytania i pisania
Metody diagnozowania dysleksji:
3. Narzędzia ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)