มีตติ้ง IBM ประจำปี แล้วจะรู้ว่ามีเรื่อง!!!!

มีตติ้ง IBM ประจำปี แล้วจะรู้ว่ามีเรื่อง!!!!

เพื่อนๆ ครัส เราห่างหายบรรยากาศเก่าๆแบบนี้มานานแล้วนะ
"ใครไม่มา ใจหมาสุดๆ"

10 attendees (None invited)