Kapitone kumaş alanlar//05356519107//kapitone örme kumaş alanlar

Kapitone kumaş alanlar//05356519107//kapitone örme kumaş alanlar

~KAPİTONE~ KUMAŞ alanlar alınır,KAPİTONETAN ~~ ~KAPİTONE~ KUMAŞ alanlar alınır,KAPİTONE ~KAPİTONE~ ~~ KUMAŞ ALAN,

AVCI TEKSTİL KUMAŞ ALAN ALANLAR >05356519107<

KAPİTONE ~KAPİTONE~ ~~ KUMAŞ ALAN,KAPİTONE ~KAPİTONE~ ~~ KUMAŞ ALAN,

KAPİTONE ~KAPİTONE~ ~~ kumaş ALAN,döşemelik ~~ ~KAPİTONE~ kumaş alanlar,

~KAPİTONE~ ~ KUMAŞ ALINIR,
~KAPİTONE~ ~~ KUMAŞ SATANLAR,~KAPİTONE~ ~ KUMAŞ ALIMI YAPILIR,
KUMAŞ ALANLAR AVCI TEKSTİL ~05356519107,

~KAPİTONE~ ~~ Aksesuar alanlar,fermuar ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

Zeytinburnu Tekstil Piyasasi
Beştelsiz Mah 103 Sok No: 4B Zeytinburnu