Szkolenie Kontrola Urzędu Wojewódzkiego

Szkolenie Kontrola Urzędu Wojewódzkiego

Szkolenie Kontrola Urzędu Wojewódzkiego.

Szkolenie skierowane jest do:

- menadżerów placówek medycznych,

- pracowników administracyjnych.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z podmiotem leczniczym i jak przygotować się należycie do kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Wykładowca: Mgr Maciej Gibiński

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

- druki dokumentacji medycznej,

- ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)