งานเสวนา WGSSP Talk Series #4 ชายชาญ ชาติ และทรชน

งานเสวนา WGSSP Talk Series #4 ชายชาญ ชาติ และทรชน

หลักสูตรปริญญาโทสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ WGSSP Talk Series #4 ในหัวข้อ "ชายชาญ ชาติ และทรชน"
ร่วมเสวนาโดย
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ดร.สุกฤตยา จักรปิง
อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-613-2860