Hackathon "Miasto przyszłości, city of dreams"

Hackathon "Miasto przyszłości, city of dreams"

Jesteś kreatywny? Lubisz interdyscyplinarną pracę zespołową? Uwielbiasz gry? Marzysz o „inteligentnym mieście”, w którym problemy rozwiązywane są poprzez partycypację społeczną? Sądzisz, że mieszkańcy stolicy mogą sami kreować wizję rewitalizacji i rozwoju Warszawy? Ten hackathon jest dla Ciebie! Nie musisz być programistą! Wystarczy otwarty umysł :) Przyjdź by spotkać się z ekspertami z PW i UW, praktykami z firm WIZIPISI, ISCG i OPEGIEKA Sp. z o. o., specjalistami od komercjalizacji... ...

Show the whole text

11 attendees (None invited)