งานรำลึก อ.กรุณา กุศลาสัย คุรุภารตวิทยา

งานรำลึก อ.กรุณา กุศลาสัย คุรุภารตวิทยา

งานรำลึก อ.กรุณา กุศลาสัย

คุรุภารตวิทยา

เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
ณ ห้องริมน้ำ (LA107-108) คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13:30 อ.เรืองอุไร กุศลาสัย จุดโคมประทีปเปิดงาน ทพญ. อังศิกา กุศลาสัย อ่านคำประพันธ์ "กายสิทธิ์ แห่งวรรณศิลป์" ของ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์

13:45 การแสดงนาฏศิลป์ อินเดีย KATHAK โดย จิตราวรรณ ภาคพูล (ICC)

14:00 – 14.45 " จากจิตวิญญาณสู่โลกยุคใหม่ของอินเดีย "
โดย คุณธนิษฐา แดนศิลป์ และ อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

14.45 - 15:30 การบรรยายเรื่อง “เรืองอุไร –กรุณา ...

Show the whole text