ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

89 attendees (None invited)

Venue

Faculty of Architecture, KMITL
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง