Konference "DIGI 2017 Digitální technologie a kulturní dědictví"

Konference "DIGI 2017 Digitální technologie a kulturní dědictví"

Konference "DIGI 2017 - Digitální technologie a kulturní dědictví"

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Sekce konference

Dokumentace památek
Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další
Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)