Nationell påbyggnad för socialsekreterare - sista anmälan 14/11

Nationell påbyggnad för socialsekreterare - sista anmälan 14/11

Omgång 4, våren 2018 genomförs i Stockholm.

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos socialsekreterare. Arbetet med att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömningar, som kan vara livsavgörande för de barn, ungdomar och föräldrar som berörs. Att socialsekreterare som arbetar med dessa uppgifter har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att klara uppgifterna är angeläget bland annat med ...

Show the whole text

0 attendees (None invited)

Venue

Karlstads universitets uppdrags AB
Universitetsgatan 2