เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้

เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้

หลักสูตรเลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้
การเลี้ยงลูกให้ไปพ้นปมของพ่อแม่
๒๒-๒๓ เมษายน ๕๘

พิเศษในงานครั้งนี้ มีค่ายให้ลูกด้วย โดยทีมกระบวนกรอาจารย์วิศิษฐ์

“สิ่งที่สำคัญยิ่ง ก็คือการคลี่คลายปมของพ่อแม่ และคลี่บานพืชผลแห่งปัญญาญาณของเขาและเธอออกมา แต่จะสำเร็จได้ ก็เมื่อพ่อแม่เอาตัวลงมาเล่น เข้าสู่อุโมงค์แห่งประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่อันควรค่าแก่การจดจำไม่รู้ลืม”

ตัวหลักสูตร

ด้วยการผนวกรวม ศิลปะการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอันเป็นบุราณธรรม เข้ากับความเข้าใจเรื่องสมองใน attachment theory ...

Show the whole text

52 attendees (None invited)

Venue

สถาบันพลังปัญญา
ถนน ประชาอุทิศ