Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò

Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò

Là nơi tìm một nửa hạnh phúc của đời mình .
Các bạn nam sinh năm 1994 trở về ( 1993,1992,1991......... )

Các bạn nữ sinh năm 1995 trở về ( 1994, 1993,1992,1991 .... )

ĐĂng ký thông qua sdt : 0979645708.
Tên : nguyễn văn a....
tuổi : 2x
Năm sinh : 199x
Địa chỉ, quê quán, sdt liên lạc .

36 attendees (None invited)