Metoda Dobrego Startu - kurs w Szczecinie

Metoda Dobrego Startu - kurs w Szczecinie

Zapraszamy na kurs:

METODA DOBREGO STARTU - sesja praktyczna

- przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Miejsce i termin kursu:
Szczecin - 09.12 - 10.12.2017

Kurs prowadzi Małgorzata Barańska i/lub Ewa Jakacka.

Koszt kursu: 370 zł

Adresaci szkolenia:
- nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych, nauczyciele przedszkoli, ośrodków rehabilitacji, logopedzi, ...

Show the whole text

21 attendees (None invited)