Góc Tư Vấn Du Học

Góc Tư Vấn Du Học

Góc thông tin về du học, học bổng và các thắc mắc, tư vấn về du học tại Taiwan. ACE có thông tin về học bổng hay muốn được tư vấn du học vui lòng chia sẻ trên nhóm này hoặc gởi tin nhắn vào Fanpage, Admin sẽ post thông tin vào nhóm để ACE cùng hỗ trợ chia sẻ, tư vấn và thảo luận.

36 attendees (None invited)

Venue

Taiwan