Chương trình GÓP NẮNG XUÂN 2018

Chương trình GÓP NẮNG XUÂN 2018

GÓP NẮNG XUÂN 2018
Dự trù kinh phí: 113.305.000 VNĐ
Chi tiết dự trù kinh phí: https://goo.gl/Bkzxa8
Hồ sơ chương trình: https://goo.gl/BALQAe

Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là xã khó khăn và nghèo nhất trong các xã, thị trấn của huyện với dân số là 4.546 nhân khẩu và 1.026 hộ, với nhiều dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, số hộ nghèo trên địa bàn xã là 575 hộ, chiếm tỷ lệ hơn 55%. Đời sống đồng bào nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp, với khoản thu nhập mỗi hộ hơn 700.000 ...

Show the whole text

26 attendees (None invited)

Venue

Ngan Hac Giay
NHG