รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

-วันเสาร์ที่ 19 ต.ค.56
ณ หอประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ มทร.กรุงเทพ
-วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค.56 ซอมยอยรวม 6.00-6.50 น. ลงทะเบียน
7.00 น. ถ่ายรูปหมู่คณะศิลปศาสตร์

ณ หอประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ มทร.กรุงเทพ
-วันเสาร์ที่ 2 พ.ย.56 ซ้อมใหญ่
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
-วันอังคารที่ 2 พ.ย.56 รับจริง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

2 attendees (None invited)