Prokurimi Publik dhe E-Prokurimi

Prokurimi Publik dhe E-Prokurimi

TRAJNIMI DO TË MBAHET NË HOTEL MIRAGE, STRUGË, ME 19, 20, 21 DHE 22 JANAR 2017

TË GJITHË TË INTERESUAR MUND TË LAJEMROHEN NË KËTO KONTAKTE :
tel:+37745553100
E-maili:eeconsulting16@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------
Temat që do të trajtohen:

Prokurimi publik dhe E-Prokurimi
Prokurimi elektronik sipas ligjit të ri në Kosovë
Prokurimi i shërbimeve
Përgatitja e dosjes së tenderit– Sistemi E– Prokurim
Regjistrimi i Organizatave ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

E&E Consulting
Str. Bedri Pejani No.1