Chương Trình Thực Tập Dành Cho Sinh Viên

Chương Trình Thực Tập Dành Cho Sinh Viên

🔥🔥🔥 [PASAL] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PART TIME
-Địa điểm tuyển dụng: 206 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

🔥Địa điểm làm việc: Văn phòng Pasal 206 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
🔰Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Định hướng lộ trình học Tiếng Anh để người học đạt mục tiêu
- Tư vấn các chương trình Đào tạo tại Pasal
- Mời Khách hàng tham dự các Chương trình Hội thảo do Công ty Tổ chức
- Chăm sóc tư vấn Khách hàng
- Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động với sinh ...

Show the whole text

54 attendees (None invited)

Venue

Tiếng Anh giao tiếp Pasal
206 Bạch Mai, Hai Bà Trưng