The Chainsmokers - TP.HCM | 14/9/2017.

The Chainsmokers - TP.HCM | 14/9/2017.

Như những sự kiện được lập trước đây bởi eTicket, chúng tôi cung cấp toàn bộ thông tin chính thức cũng như phi chính thức về The Chainsmokers lần này cho các bạn..!
(y) Vui lòng click "Quan tâm" hoặc "Tham gia" để được cập nhật những thông tin sớm nhất..!!

<3 Từ bây giờ các bạn có thể đăng ký nhận thông tin về sự kiện này hoàn toàn miễn phí qua SMS từ eTicket tại form: https://goo.gl/nb9g7r

259 attendees (None invited)

Venue

eTicket
Số 666 đường 3-2, quận 10