ถ่ายภาพนิ่งในงานแต่งคุณเหรียญ

ถ่ายภาพนิ่งในงานแต่งคุณเหรียญ

ถ่ายภาพนิ่งในงานแต่งคุณเหรียญ
(มัดจำแล้ว 3000)
14+2
เช้า-เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 60
5:00-22:00 น.
ออกจากกทม. 1:30 น.
ช่างภาพสองคน พร้อมผู้ช่วย
งานเย็น ปรินท์รุป 200 ใบ

ชนะวัชร์ CAM1
รุ่งโรจน์ CAM2
นาโมะตะ ปรินท์รูป ผู้ช่วย

4 attendees (None invited)

Venue

AP focus Photo Studio
Rama 6th