XIV НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ВОДНО СПАСЯВАНЕ "ЛЮБЕН КАНТАРДЖИЕВ"

XIV НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ВОДНО СПАСЯВАНЕ "ЛЮБЕН КАНТАРДЖИЕВ"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
на 16.05.2015г- 25м. покрит плувен басейн на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
на 17.05.2015г. Парк „Ксилифор”
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
I. Деца, момчета и момичета до 11г /родени след 2004г /
II. Деца, момчета и момичета 12 - 14г /родени 2003 - 2001г/
III. Юноши и девойки 15 - 17г /родени 2000 - 1998г/
IV. Мъже и жени над 17г /родени 1997 - 1985г /
V. Ветерани – мъже и жени над 30г /родени 1984г и по-рано/
П Р О Г Р А М А
...

Show the whole text

30 attendees (195 invited)