Eesti Sotsiaalteaduste X konverents: Eesti 100 - teel avatusele?

Eesti Sotsiaalteaduste X konverents: Eesti 100 - teel avatusele?

Jätkuva väljarände, potentsiaalse immigrantide sissevoolu ning muutuvate elustiilide ja identiteetidega Eestit lõhestavad viimastel aastatel aina polariseerunumad debatid. Poliitilised, populaarsed ja sotsiaalmeedia keskustelud põrkuvad aina teravamalt. Teisalt loovad uued tehnoloogiad ja globaalsed eestlased Eestile võimaluse kasvada oma piiridest suuremaks.
Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees – kas kujundada end rangelt rahvusriigina või otsida võimalusi ...

Show the whole text

73 attendees (438 invited)