Bank and Noon wedding wedding weddiing

Bank and Noon wedding wedding weddiing

ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับ แต่งวันอาทิตย์นี้ ที่ 1 ธันวาคม 2013

ตีมสีงานจะเปนสีชมพูกลีบดอกบัว

after party แว่นดำเท่ๆสวยๆ อย่าลืมนำมาใส่เท่ๆกันนะจ้ะ