Engrisk Bobo Speaking Club - Day 2 : Your Favourite Thing

Engrisk Bobo Speaking Club - Day 2 : Your Favourite Thing

Let's speak Engklish together!
Come and join with us ♥

7 attendees (None invited)

Venue

Công Viên Giải Trí Thỏ Trắng - Lê Thị Riêng
875 Cách Mạng Tháng 8, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam