5. Eesti aianduskonverents

5. Eesti aianduskonverents

12 aianduslikku ettekannet ühe päeva jooksul.
Konverentsi eesmärk on arendada Eesti aiandust, nii lokaalselt Võhma piirkonnas, kui ka terves Eestis. Selleks kutsume konverentsile esinema kirglikke aednikke ja aiandusega tegelevaid inimesi, kel on kogemusi, mida teistega jagada. Eelistame esinejaid, kes on läinud aianduse kitsas lõigus süviti ning keda pole meedias piisavalt palju kuulda olnud, rõhutamaks Eesti aianduse mitmekesisust. Konverentsi täpne programm on seltsi kodulehel ...

Show the whole text

20 attendees (148 invited)