Trajnim për teknikat e redaktimit

Trajnim për teknikat e redaktimit

30 Janar - 01 Shkurt 2017

Shënime mbi të panjohurat e përbashkëta

Trajnim për teknikat e redaktimit

Për shkruesit që duan ta përmirësojnë cilësinë e teksteve të veta, Soma organizon punëtorinë treditore të drejtuar nga Gazmend Bërlajolli, gjuhëtar, redaktor dhe përkthyes.

Punëtoria nuk përqendrohet tek gramatika e as drejtshkrimi. Ajo synon t’i aftësojë pjesëmarrësit që t’i përvetësojnë disa teknika praktike të redaktorëve të kapshme prej gjithkujt.

Punëtoria është falas dhe numri i ...

Show the whole text

96 attendees (None invited)

Venue

Soma Book Station
Fazli Grajqevci