Menaxhimi i Administratës dhe Arkivimi i Dokumentacionit

Menaxhimi i Administratës dhe Arkivimi i Dokumentacionit

Trajnimi do të mbahet në Strugë, në Hotel Mirage dhe nga trajner profesional në fushën e "Menaxhimit të Administratës dhe Arkivimit të Dokumentacionit".

TEMAT QË DO TË TRAJTOHEN:
* Çështjet kyçe mbi Menaxhimin e Administratës
* Menaxhimi dhe administrimi i dokumentave zyrtare
* Organizimi, strukturimi dhe arkivimi i dokumentacionit zyrtar
* Organizimi i takimeve, seminare, udhëtime zyrtare, konferenca dhe hartimi procesverbaleve
* Shkathësitë për hartimin e raporteve profesionale
* Komunikimi ...

Show the whole text

11 attendees (None invited)

Venue

E&E Consulting
Str. Bedri Pejani No.1