Rekvalifikační kurz Krajinář

Rekvalifikační kurz Krajinář

Obsah kurzu: poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě,ošetřování rostlin ručním nářadím, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti , zakládání a údržba travnatých ploch, vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy,orientace v sadovnickém projektu, údržba zahrad, parků a krajiny, péče o vzrostlé a památné stromy,údržba stavebních prvků v ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)