XXI Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada (I turas iki 02.01)

XXI Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada (I turas iki 02.01)

2018 metų šalies moksleivių XXI filosofijos olimpiados I –ojo turo užduotys

I-ajame olimpiados etape moksleiviams siūloma atlikti penkias užduotis. Kiekviena užduotis bus vertinama nuo 0 iki 10 balų . Didžiausias galimas surinktų balų skaičius atlikus penkias užduotis yra 50 balų.

Parašyti rašto darbą (esė, rašinį), pasirenkant vieną temą iš pasiūlytų
Atlikti užduotį
Atsakyti į klausimus
Interpretuoti
Įrašyti trūkstamus žodžius ir filosofus.

Užduotis siųsti iki 2018 m. vasario 1 d. ant voko ...

Show the whole text

4 attendees (None invited)