I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Forum skierowane jest do:
• przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych;
• przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej;
• przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji
pozarządowych;
• badaczy, ekspertów, analityków;
• innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

67 attendees (None invited)