Viskon kumaş alanlar <>05356519107<>Viskon vual kumaş alınır <>

Viskon kumaş alanlar <>05356519107<>Viskon vual kumaş alınır <>

viskon kumaş alanlar. viskon aldım. viskon kumaş. viskon kumaş alım satım. viskon kumaş alan satan. viskon kumaş alan. viskon kumaş alınır. viskon kumaş alımı. viskon kumaş satımı. viskon kumaş alan yerler. viskon kumaş alan firmalar. viskon kumaş alımı yapan. viskon kumaş alımı yapanlar. viskon malı kumaş. viskon malı kumaş alanlar. viskon malı penye kumaş alanlar. viskon malı dokuma kumaş alanlar viskon malı dokuma kumaş alanlar. viskon malı hastalık kumaş alanlar. viskon ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

Zeytinburnu Tekstil Piyasasi
Beştelsiz Mah 103 Sok No: 4B Zeytinburnu