Logorytmika - kurs w Warszawie

Logorytmika - kurs w Warszawie

Zapraszamy na kurs:

LOGORYTMIKA - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.

Termin i miejsce realizacji:
09.12 - 10.12. 2017 - Warszawa

Koszt kursu: 360 zł

Kurs poprowadzi dr Anna Walencik-Topiłko.

Odbiorcy: nauczyciele, terapeuci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) pracujący z dziećmi w wieku 3-18 roku życia.

Program ramowy:
– ćwiczenia usprawniające motorykę;
– ćwiczenia ekspresji słowno-ruchowej;
– ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową (w tym słuchu fonemowego i ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)