เวทีเสวนา "ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 'คสช. 2.0'"

เวทีเสวนา "ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 'คสช. 2.0'"

กำหนดการ เวทีเสวนา "ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 'คสช. 2.0'"
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 น. - 15.30 น.
ณ ห้อง 802 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12.30 น. - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. - 15.30 น. เสวนา "ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 'คสช. 2.0'"
ร่วมเสวนาโดย
อ.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คุณอธึกกิต แสวงสุข พิธีกรและคอลัมนิสต์
ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ ...

Show the whole text