Mai : Thứ Sáu ngày 13

Mai : Thứ Sáu ngày 13

Những việc Bơ phải làm:
- Đi học
- Học ILA
- Làm mấy ziệc zớ zẩn hay làm

1 attendees (None invited)