Arbete med ångest och depression ur ett existentiellt perspektiv

Arbete med ångest och depression ur ett existentiellt perspektiv

Välkommen till en fördjupningsdag för dig som arbetar med psykoterapi och samtal. Temat är hur man kan se på och arbeta med ångest och depression ur ett existentiellt perspektiv.

Frågor som kommer ligga till grund för samtalen:
När kan medicin vara livsnödvändigt och när kan det tvärtom vara livsfientligt?
På vilka sätt kan depressioner skilja sig åt?
Vad gör vi om någon efter tio samtal fortfarande inte kan se någon mening med att leva?
Hur hanterar vi självmordsplaner inom existentiell ...

Show the whole text

27 attendees (None invited)

Venue

Hartwickska Huset
S.t Paulsgatan 39