สัมมนาให้ความรู้การสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียและทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

สัมมนาให้ความรู้การสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียและทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

สัมมนาการสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียและทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

เข้างานฟรี

เตรียม Resume ประวัติส่วนตัว มาในงาน ฟรีให้คำปรึกษา

รับจำนวนจำกัด เพราะที่นั่งจำกัด

สำรองที่นั่ง info@studyplus.co.th
พร้อมส่ง Resume ประวัติส่วนตัวมาเลย

จัดงานเวลา 12.30 - 14.30 น. รบกวนมาตรงเวลานะคะ

สถานที่จัดงาน www.bcgh.org
ลง BTS ศาลาเเดง

Line ID: Studyplusbkk
Tel: 0818751372

17 attendees (None invited)