Podyplomowe: Ekonomiczna analiza danych w MS Excel i języku VBA

Podyplomowe: Ekonomiczna analiza danych w MS Excel i języku VBA

Studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów: (i) niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ...

Show the whole text

4 attendees (None invited)