Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się

Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się

Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie.
Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wspierać terapię prowadzoną przez logopedów. Wspólnie podejmiemy próbę poznania potrzeb i emocji oraz zrozumienia problemów, z jakimi spotyka się dziecko z problemami w komunikacji w przedszkolu i szkole. Na szkoleniu uporządkujemy refleksje o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych oraz ...

Show the whole text

18 attendees (None invited)

Venue

INKU Szczeciński Inkubator Kultury
al.Wojska Polskiego 90