Congratulation & commencement day.

Congratulation & commencement day.

ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ น้า อา ญาติสนิท มิตรสหายและ อาจารย์ทุกท่าน มาร่วมถ่ายรูปใน งานรับปริญญา ของน้ำหวานนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ..
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่ 12.00 และ ที่ ม.รังสิต ตั้งแต่ 14.00 เป็นต้นไปนะค่ะ
เบอร์โทร น้ำหวาน 0890425300 .

6 attendees (None invited)