European Youth Award 2015 | Start-up call from ARMENIA

European Youth Award 2015 | Start-up call from ARMENIA

Եվրոպական երիտասարդական մրցանակաբաշխությունը (ԵԵՄ) համաեվրոպական մրցույթ է, որի նպատակն է` խրախուսել երիտասարդներին, ձեռներեցներին և սկսնակ ընկերություններին (start-up) մշակելու սոցիալական կարևորություն ունեցող և թվայնացված տեխնոլոգիաներյի կիրառմամբ ծրագրեր, որոնք համապատասխանում են Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպա 2020-ի կողմից սահմանած նպատակներին:

Հաղթողների միջոցառումը (ԵԵՄ փառատոնը) գիտելիքի միջազգային տարածման համար ստեղծված հարթակ է, ինչպես նաև` լայնորեն ճանաչված հանդիպում հետագա ...

Show the whole text

139 attendees (1963 invited)