Seminarium otwarte "Duchowość i Psychoanaliza"

Seminarium otwarte "Duchowość i Psychoanaliza"

Duchowość i psychoanaliza to temat seminarium prowadzonego przez Tomasza Franca, dominikanina, psychologa i psychoterapeutę pracującego w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Obszar jego doświadczeń zawodowych obejmuje również wieloletnią pracę w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, a także indywidualne spotkania w ramach tzw. konsultacji duchowo-psychologicznych.

Seminarium będzie próbą ...

Show the whole text

4 attendees (None invited)