Sanctus Dominus - Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Sanctus Dominus - Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Sanctus Dominus - te słowa wyśpiewujemy na każdej Eucharystii przywołując wizję proroka Izajasza, który ujrzał Pana na wyniosłym tronie, ponad którym Serafiny wołały Święty, Święty Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały (Iz 6, 1 - 3).

Podejmujemy ten śpiew zapowiadając przyjście Pana na ołtarz pod świętym postaciami. Włączając się w śpiew aniołów w niebie przed tronem Boga stajemy się współuczestnikami liturgii niebiańskiej, której zadatek przeżywamy już na ziemi. ...

Show the whole text

34 attendees (None invited)