สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2558

สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูล
ในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

+ + + + + + + + + +

กำหนดการ

09.30 – 09.45 น.

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

+ + + + + + + + + +

09.45 – ...

Show the whole text

86 attendees (345 invited)