Szkolenie Podstawowe / 5 dni / - Gdynia

Szkolenie Podstawowe / 5 dni / - Gdynia

DZIEŃ 1.
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
Panel I. Wprowadzenie i teoria z podstaw Makijażu
Permanentnego:
– Histologia i fizjologia skóry
– Podstawy dermatologii
– Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu MP
– Zasady higieniczno- sanitarne podczas procedury
makijażu permanentnego
– Pielęgnacja po zabiegowa
11:30 Przerwa kawowa
Panel ll. Kolorystyka i pigmentologia:
– Teoria koloru, koło barw
– Skład i typy pigmentów
– Budowa i dobór pigmentów
12:30 Panel III. Obraz artystyczny:
– Tworzenie idealnego ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)