A Day of the Persian Arts - یک روز با هنر ایرانی

A Day of the Persian Arts - یک روز با هنر ایرانی

بنیاد هنرهاى ایرانی(هنرکده) با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی جورجیاتک، تقديم ميكند:

کارگاه آموزشى هنرهاى صحنه ايى با عنوانِ

<<یک روز با هنر ایرانی>>

شنبه ٢١ اكتبر در دانشگاه جورجياتك

هدف از برگزاری این کارگاه آموزش و آشنایی علاقه مندان با هنرهای ایرانی صحنه ايى از جمله موسیقی، تئاتر و رقص بوده و این امکان میسر است تا افراد بتوانند در قالب اين کارگاه یک روزه ، تجربه همكارى را بصورت حضورى با گروههاى ما داشته باشند.

برنامه زمان بندی گارکاه به شرح ذیل میباشد:
۱:۰۰-۱:۱۵ خوشآمدگويى و معرفی ...

Show the whole text

59 attendees (None invited)