Sprawne ręce – wspieranie rozwoju grafomotorycznego

Sprawne ręce – wspieranie rozwoju grafomotorycznego

Warsztaty na temat ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój grafomotoryczny dzieci.
Zagadnienia:
• Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
• Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
• Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
• Pomysły aktywności plastycznych stymulujących pracę dłoni.
• Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

Supernauczyciel
ul. Lektykarska 44