Taneční terapie a gestalt psychoterapie

Taneční terapie a gestalt psychoterapie

Sebezkušenostní seminář, vychází ze základních teoretických konceptů Gestalt psychoterapie, které budeme prozkoumávat skrze pohyb, tělo a kontakt.
Tělo je nedílnou součástí nás samých, s ním a v něm prožíváme své příběhy, nejrůznější životní situace. Tělo nám často dává najevo, co si příliš neuvědomujeme, nebo nechceme uvědomovat. Na semináři budeme zkoušet skrze pohyb a tělesné uvědomování být více v kontaktu se sebou a svými potřebami. Zkoumat skrze pohyb a tělo myšlenky a koncepty gestalt ...

Show the whole text

5 attendees (None invited)