Wybory do organów kolegialnych Uczelni Łazarskiego!

Wybory do organów kolegialnych Uczelni Łazarskiego!

Już wkrótce odbędą się wybory do organów kolegialnych Uczelni Łazarskiego.

Serdecznie Zapraszamy do zaangażowania się w dodatkowe aktywności i kandydowania.

…………………

Można Kandydować do:
- Rady Wydziału Prawa i Administracji (7 wakatów - tylko dla studentów tego Wydziału)
- Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania (6 wakatów - tylko dla studentów tego Wydziału)
- Rady Wydziału Medycznego (2 wakaty - tylko dla studentów tego Wydziału)
- Senatu Uczelni Łazarskiego (17 wakatów)

…………………

Wybory ...

Show the whole text

9 attendees (None invited)